Algemene voorwaarden

Acupunctuurpraktijk Bakker is ingeschreven bij de Kamer van |Koophandel onder nummer 50862278 en is gevestigd aan de Hoofdweg 259, 8475 CA te Nijeholtpade.

De praktijk is van Wilma Bakker (hierna te noemen therapeut), zij is acupuncturist en arts niet-praktiserend.

Algemeen

 • de therapeut houdt zich aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
 • de cliënt komt vrijwillig bij de therapeut voor een behandeling.

Behandelingen

 • de therapeut zal de cliënt tijdens het intakegesprek uitleg geven over de behandeling en de te verwachten effecten;
 • tijdens de eerste behandeling zal de cliënt informatie geven over:
  1. zijn/haar hulpvraag;
  2. huidige gezondheid en medisch verleden;
  3. het op dit moment onder behandeling zijn van een arts, specialist of therapeut en voor welke klacht/aandoening;
  4. de gebruikte medicatie;
 • gedurende de behandelperiode zal de cliënt de therapeut informeren over eventuele wijzigingen ten aanzien van de verstrekte informatie;
 • met de cliënt wordt een behandelovereenkomst opgesteld, welke door zowel de cliënt als de therapeut wordt ondertekend. Onderdeel van deze behandelovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden en de privacyverklaring. Beide staan op de website van Acupunctuurpraktijk Bakker;
 •  indien de cliënt onder behandeling is van een arts, specialist of therapeut, dan is cliënt zelf verantwoordelijk om met hem/haar af te stemmen of de gewenste behandeling past in het reguliere behandelplan;
 • de behandeling in de praktijk is geen vervanging van reguliere medische zorg. Indien de cliënt onder behandeling is bij een arts, specialist of therapeut, blijft hij/zij ook tijdens de behandelperiode onder controle van deze behandelaar en houdt de cliënt zich aan de voorgeschreven medicatie en richtlijnen;
 • bij ziekte van de therapeut vindt er geen vervanging plaats. De afspraak vervalt dan en er wordt  een nieuwe afspraak gemaakt door de therapeut. In geval van langdurige ziekte is er een waarnemingsregeling.